Håvi eiendom har som strategi å investere både i utviklingsprosjekter og utleid næringseiendom.  Våre investeringer i næringseiendom skal alltid ha et betydelig potensial for verdiøkning gjennom utvikling av eiendommen.

Næringseiendommene skal for øvrig fylle følgende kriterier:

  • Geografisk skal eiendommene som erverves ligge i Oslo, eller stor Oslo- området
  • Eiendommene som erverves skal ha en lokalt god beliggenhet,  slik at eiendommene er attraktivite for både eksisterende og nye leietakere

Håvi eiendom skal alltid ha fornøyde leietakere på våre eiendommer!

 

Fasade 1.1

Næring: Korshagen 1, Skedsmokorset

Korshagen 1 er en handelseiendom, beliggende sentralt på Skedsmokorset i Skedsmo kommune om lag 1km fra E6. Eiendommen er på ...
Les mer