Næring: Korshagen 1, Skedsmokorset

Korshagen 1 er en handelseiendom, beliggende sentralt på Skedsmokorset i Skedsmo kommune om lag 1km fra E6. Eiendommen er på ca. 2.200m2 BTA med Europris AS som største leietaker. Eiendommen eies og driftes av Håvi eiendom AS.

Eiendommen har en tomt på ca 4,7mål, med potensial for utvikling til høyere utnyttelsesgrad.

 

Screenshot at jan. 12 10-32-50

 

 

Fasade 1.1